Je kunt als lid altijd een reactie plaatsen onder de video, want we hechten waarde aan je feedback, zowel positief als kritisch. We checken alle reacties wel van tevoren, om te zorgen dat ze aansluiten bij de goede intenties van hetvierdebrein.nl.

De inhoud van alle video’s is bedacht en geproduceerd door Jan van hetvierdebrein.nl. Als hij gebruik maakt van bestaande theorieën en inzichten, dan verwijst hij altijd naar de rechthebbende bedenkers, zodat je zelf de informatie kunt checken en uitdiepen.

De video’s horen bij het abonnement, daarom ben je lid. Je mag natuurlijk altijd een interessante video aan een collega laten zien, om die te wijzen op de mogelijkheid om ook lid te worden, want Leidinggevend Nederland is de doelgroep.

hetvierdebrein.nl heeft al een aantal video’s geplaatst op social media, die natuurlijk gedeeld mogen worden. De video’s die je kunt zien wanneer je lid bent, mogen niet gedeeld met anderen worden.