Passie staat voor lijden, de emoties en de hartstochten in een mens. Harmonie staat voor rust, de gelijkmoedigheid en de balans. Het zijn twee fenomenen die niet tegelijkertijd in één mens kunnen huishouden. Bij passie ben je consument, het komt van iets en bij harmonie ben je producent, je doet het zelf. Passie is een gevolg van ongebreidelde gedachten die een storm aan emoties veroorzaken. Harmonie is een gevolg van zelfgekozen gedachten, die een oase aan rust teweeg brengen.

Een voorbeeld van passie:
Een man die net is ontslagen zit thuis op de bank te piekeren. Zijn gedachten gaan vooral de negatieve kant op, waar hij maar niets aan kan doen. De bijbehorende gevoelens bedrukken zijn gemoed. Zijn gepieker maakt hem gestrest en ongelukkig, maar hij doet het iedere dag weer, vol overgave, alsof hij het opzoekt. Zijn passie is gepieker.

Een voorbeeld van harmonie:
Een man die net ontslagen is zit thuis op de bank na te denken. Zijn gedachten vormen een beeld van de toekomst en hij besluit om een plan te maken voor het komende half jaar. De bijkomende gevoelens prikkelen zijn gemoed. Zijn idee maakt hem rustig en blij en hij werkt er iedere dag aan. Hij en zijn plan zijn in harmonie.

Het verschil zit in de bewust gekozen gedachten (in de mindset). Als je zelf je gedachten kiest, dus ze niet zomaar ongebreideld in je hoofd laat komen en vervolgens bewust de intuïtie van je hart volgt, dan heb je een harmonieus leven.

En leef dat dan vol passie.

Inspiratie: Column van Harry Starre (NRC 10/5/2014, bijlage The Optimist)