De impact van sommige gebeurtenissen in ons leven is overweldigend. Levenswendigen zijn het, want je leven is daarna direct anders. Op het moment dat je denkt dat je weer controle op de zaak hebt, voel je dat je zo’n gebeurtenis hebt overleefd en ga je zo gewoon mogelijk verder. Maar eigenlijk is er wel wat aan je veranderd, je bent niet meer dezelfde als ervoor. Na een paar uren, dagen of weken, weet je niet beter en geloof je dat je weer jezelf bent.

Zo drijven we langzaam af van wie we in waren, zonder dat we dat in de gaten hebben. De eerste die het ziet is natuurlijk je eigen moeder, zij weet wie je bent en ze ziet de verandering, al is die nog zo klein. Even later zien anderen het ook, de mensen die veel van je houden en die je goed kennen.

Zelf kan je het natuurlijk nooit zien, er is nog geen camera uitgvonden die zichzelf kan fotograferen. Zo is er ook geen oog geëvolueerd dat zichzelf kan waarnemen. We zien onszelf op een denkbeeldige manier, voor ons geestesoog. Daarom zijn we wie we denken te zijn en daarom zien we onszelf als degen die we denken te zien. Het is een kwestie van blind zelfvertrouwen, met alle gevolgen van dien.